Вакансии

Узген РЭС

Контролер – 1 ед. уч. Мырза-Аки.

Лейлек РЭС

Электромонтер ОВБ – 1 ед.

Контролер – 1 ед. уч.Арка

Эл.монтер по эксплуатации р/с – 1 ед. уч.Андарак

Баткен РЭС

Мастер уч. «Кара-Токой» — 1 ед. 

Кадамжай РЭС

Контролер -1 ед .уч. Кадамжай