Вакансии

Вакансии

на 18.06.2018 года.

 

  1. Араван РЭС

Уч. Тепе-Курган контролер -1 ед.

 

  1. Узген РЭС

Электромонтер ОПВ -1 ед.

  1. Ноокат РЭС

Электромонтер ПУ -1 ед.

 

  1. Кара-Кулжа РЭС

Уч. Ылай-Талаа контролер -1 ед.

Уч. Кара-Кочкор контролер – 1 ед.

 

  1. Лейлек РЭС

Диспетчер – 1 ед.

Электромонтер водитель ОВБ —  1 ед.

 

  1. Баткен РЭС

Мастер уч. Кара-Токой -1 ед.

 

  1. Кызыл-Кия РЭС

Электромонтер водитель – 1 ед.