Жетекчилик

Раимберди уулу Нурлан

Башкы директордун техникалык суроолор боюнча биринчи орун басары

Мамасадыков Улан Курстанбекович

Башкы директордун коммерциялык суроолор боюнча орун басары

Жумаев Медет Эргешович

Башкы директордун экономика жана финансы боюнча орун басары