Жетекчилик

Гуронов Мирбек Мамасалиевич

Башкы директордун коммерциялык маселелер боюнча орун басары милдетин убактылуу аткаруучу

Раимберди уулу Нурлан

Башкы директордун техникалык суроолор боюнча биринчи орун басары

Жумаев Медет Эргешович

Башкы директордун экономика жана финансы боюнча орун басары