Жетекчилик

Ысманов Эмилбек Касымович

Ош электр тармактар ишканасынын директору

Абдыкадыров Нурбек Маматкапарович

Директордун электр энергияны сатуу боюнча орун басары

Кожоев Нимат Метинбаевич

Директордун капиталдык курулуш жана жалпы суроолор боюнча орун басары