План боюнча өчүрүүлөр

27-февраль: Авариялык абалды алдын алуу аракеттери -...

27-февраль күнү саат 8-30дөн 16-30га чейин авариялык абалды алдын алуу максатында төмөндөгү аймактарда электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурайт:


26-февраль: Авариялык абалды алдын алуу аракеттери -...

26-февраль күнү саат 8-30дөн 16-30га чейин авариялык абалды алдын алуу максатында төмөндөгү аймактарда электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурайт:


25-февраль: Авариялык абалды алдын алуу аракеттери -...

25-февраль күнү саат 8-30дөн 16-30га чейин авариялык абалды алдын алуу максатында төмөндөгү аймактарда электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурайт:


24-февраль: Авариялык абалды алдын алуу аракеттери -...

24-февраль күндөрү саат 8-30дөн 16-30га чейин авариялык абалды алдын алуу максатында төмөндөгү аймактарда электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурайт:


20-21-22-февраль: Авариялык абалды алдын алуу аракеттери -...

20-21-22-февраль күндөрү саат 8-30дөн 16-30га чейин авариялык абалды алдын алуу максатында төмөндөгү аймактарда электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурайт:


19-февраль: Авариялык абалдын алдын алуу аракеттери -...

19-февраль күнү саат 8-30дөн 16-30га чейин авариялык абалды алдын алуу максатында төмөндөгү аймактарда электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурайт:


18-февраль: Авариялык абалды алдын алуу аракеттери -...

18-февраль күнү саат 8-30дөн 16-30га чейин авариялык абалды алдын алуу максатында төмөндөгү аймактарда электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурайт: