План боюнча өчүрүүлөр

17-18-19-сентябрь. Пландаштырылган ремонт иштери

17-18-19-сентябрь күндөрү 35/10-6кВ электр тармактарындагы...


16-сентябрь. Пландаштырылган ремонт иштери

16-сентябрь күндөрү 35/10-6кВ электр тармактарындагы ...


15-сентябрь. Пландаштырылган ремонт иштери

15-сентябрь күндөрү 35/10-6кВ электр тармактарындагы ...


14-сентябрь. Пландаштырылган ремонт иштери

14-сентябрь күндөрү 35/10-6кВ электр тармактарындагы ...


13-сентябрь. Пландаштырылган ремонт иштери

13-сентябрь күндөрү 35/10-6кВ электр тармактарындагы ...


10-11-12-сентябрь. Пландаштырылган ремонт иштери

10-11-12-сентябрь күндөрү 35/10-6кВ электр тармактарындагы...


9-сентябрь. Пландаштырылган ремонт иштери

9-сентябрь күнү 35/10-6кВ электр тармактарындагы ...