План боюнча өчүрүүлөр

18-декабрь: Пландаштырылган эмес ремонт иштерине...

18-декабрь күнү саат 08-00дөн 17-00гө чейин пландалбаган ремонт иштерине байланыштуу төмөндөгү аймактарда электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурайт:


17-декабрь: Пландаштырылган эмес ремонт иштерине...

17-декабрь күнү саат 08-00дөн 17-00гө чейин пландалбаган ремонт иштерине байланыштуу төмөндөгү аймактарда электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурайт:


16-декабрь: Пландаштырылган эмес ремонт иштерине...

16-декабрь күнү саат 08-00дөн 17-00гө чейин пландалбаган ремонт иштерине байланыштуу төмөндөгү аймактарда электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурайт:


15-декабрь: Пландаштырылган эмес ремонт иштерине...

15-декабрь күнү саат 08-00дөн 17-00гө чейин пландалбаган ремонт иштерине байланыштуу төмөндөгү аймактарда электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурайт:


9-декабрь: Пландаштырылган эмес ремонт иштерине...

9-декабрь күнү саат 08-00дөн 17-00гө чейин пландалбаган ремонт иштерине байланыштуу төмөндөгү аймактарда электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурайт:


8-декабрь: Пландалбаган ремонт иштерине байланыштуу...

«Улуттук электр тармактар» ААКун 110кВ жогорку чыңалуудагы ремонт иштерине байланыштуу 8-декабрь күнү саат 8-00дөн 17-00гө чейин төмөнкү аймактарда электр энергиясы убактылуу өчүрүлөт:


5-декабрь: Пландаштырылган эмес ремонт иштерине...

5-декабрь күнү саат 08-00дөн 17-00гө чейин пландаштырылган эмес ремонт иштерине байланыштуу төмөндөгү аймактарда электр энергиясы убактылуу үзгүлтүккө учурайт: