План боюнча өчүрүүлөр

8-июнь. Пландаштырылган ремонт иштери

8-июнь күнү 35/10-6кВ электр тармактардагы


7-июнь. Пландаштырылган ремонт иштери

7-июнь күнү 35/10-6кВ электр тармактардагы ...


4-5-6-июнь: Пландаштырылган ремонт иштери

4-5-6-июнь күндөрү 35/10-6кВ электр тармактарындагы...


3-июнь. Пландаштырылган ремонт иштери

3-июнь күнү 35/10-6кВ электр тармактардагы ...


2-июнь. Пландаштырылган ремонт иштери

2-июнь күнү 35/10-6кВ электр тармактардагы капиталдык ...


1-июнь. Пландаштырылган ремонт иштери

1-июнь күнү 35/10-6кВ электр тармактардагы капиталдык жана учурдагы...


Жогорку чыңалуу тармактарындагы ремонт иштери

«Улуттук электр тармактар» ААКын 110кВ «ОшТЭЦ-Каратай» аба чубалгысынын ремонтко ...