План боюнча өчүрүүлөр

18-20-июнь. Пландаштырылган ремонт иштери...

18-20-июнь күндөрү 35/10-6кВ электр тармактардагы ...


17-июнь. Пландаштырылган ремонт иштери

17-июнь күнү 35/10-6кВ электр тармактардагы ...


16-июнь. Пландаштырылган ремонт иштери

16-июнь күндөрү 35/10-6кВ электр тармактардагы ...


14-июнь. Пландаштырылган ремонт иштери

14-июнь күндөрү 35/10-6кВ электр тармактардагы ...


11-12-13-июнь. Пландаштырылган ремонт иштери

11-12-13-июнь күндөрү 35/10-6кВ электр тармактардагы ...


10-июнь. Пландаштырылган ремонт иштери

10-июнь күнү 35/10-6кВ электр тармактардагы...


9-июнь. Пландаштырылган ремонт иштери

9-июнь күнү 35/10-6кВ электр тармактардагы капиталдык ...