Кызмат көрсөтүү баалары

«Ошэлектр» ААКнун мекемелери тарабынан берилген монополдук                 

                              мүнөздө көрсөтүлүүчү кызматтардын баасы.

               Кызматтардын аталышы

   Өлчөө  

бирдиги

Баалар сом боюнча

1.

Техникалык шарттарды карап чыгуу жана берүү

 

 

 

0,4 кВ чыңалуу

 

 

 

     3,5 кВт

   шт

 1 650,6

 

     3,5-15 кВт

   шт

 1 886,4

 

     15-100 кВт

   шт

 2 287,3

 

     6-10 кВ чыңалуу

 

 

 

    100-1000 кВт        

   шт

 2 546,7

2.

Мурда берилген техникалык шарттарды узартуу

 

 

 

0,4 кВ чыңалуу

 

 

 

     3,5 кВт

   шт

 1 108,3

 

     3,5-15 кВт

   шт

 1 108,3

 

     15-100 кВт

   шт

 1 108,3

 

 6-10 кВ чыңалуу

 

 

 

   100-1000 кВт

   шт

 1 108,3

3.

Мурда берилген техникалык шарттар өзгөртүү

 

 

 

0,4 кВ чыңалуу

 

 

 

     3,5 кВт

   шт

 1 108,3

 

     3,5-15 кВт

   шт

 1 344,1

 

     15-100 кВт

   шт

 1 579,9

 

6-10 кВ чыңалуу

 

 

 

   100-1000 кВт

   шт

 1 815,7

4.

Мурда берилген техникалык шарттарды ырастоо

 

 

 

0,4 кВ чыңалуу

 

 

 

     3,5 кВт

   шт

  754,6

 

     3,5-15 кВт

   шт

  754,6

 

     15-100 кВт

   шт

  754,6

 

6-10 кВ чыңалуу

 

 

 

   100-1000 кВт

   шт

   754,6

5.

Курулуучу аймактардан аба (кабельдик) чубалгыларын алып чыгару үчүн техникалык шарттарды берүү

 

 

 

0,4 кВ чыңалуу

 

 

 

  15-100 кВт

   шт

  1 933,6

 

6-10 кВ чыңалуу

 

 

 

   100-1000 кВт

   шт

   2 263,7

6.

Кирүү зымдарын (ввод) алмаштыруу

 

 

 

   Бир фаза үчүн

   шт

   824,7

 

   Үч фаза үчүн

   шт

   885,0

7.

кабелдик кесилиши 16 дан 70² мм чейинки 0,4 кВ (РУ) бөлүштүрүү түзүмгө туташууда кызмат акы

   шт

   915,2

8.

Керектөөчүлөрдүн күнөөсүнүн айынан же арызы кайрылуунун негизинде аба чубалгысынын жарабай калгандыгынын натыйжасында электр зымдарын алып салуу же калыбына келтирүү

 

 

 

 0,4 кВ чыңалуу

   шт

  1 829,3

 

 6-10 кВ чыңалуу

   шт

  1 688,5

9.

10 кВ аба чубалгысына кошуу

 

 

 

 Калктуу жер

   шт

  1 226,9

 

 Калк жашабаган жер

   шт

  1 086,1

10.

0,4  кВ аба чубалгысына  кошуу (жаны  керектөөчүлөргө)

 

 

 

   Бир фаза  

   шт

     885,0

 

   Үч фаза

   шт

   1 025,8

11.

Мамычага туташтыруу жана ажыратуу (дебитордук карыздарды төлөбөгөндүгү үчүн)

 

 

 

   Бир фаза  

   шт

     336,5

 

   Үч фаза

   шт

     364,6

12.

Электр энергиясын кутучадан (щит) туташтыруу жана ажыратуу (дебитордук карыздарды төлөбөгөндүгү үчүн)

 

 

 

   Бир фаза  

   шт

     220,8

 

   Үч фаза

   шт

     347,0

13.

Өндүрүштүк иш үчүн долбоорлорду макулдашуу

   шт

     683,9

Эскертүү:

Наркта негизги керектөөчү каражаттар жана шаймандардын эске алынган эмес.

Наркта салык төлөмдөрү эске алынган эмес.

Транспорт жана механизм кызматтарынын чыгашалары эске алынган эмес жана ага кеткен каражаттар бөлөк төлөнөт.

 

«Ошэлектр» ААКнун мекемелери тарабынан берилген монополдук                 

                             эмес кызматтардын баасы.

               Кызматтардын аталышы

   Өлчөө  

бирдиги

Баалар сом боюнча

1.

Керектөөчүлөрдүн электр эсептегичтерин алмаштыруу

 

 

 

   Бир фаза      

   шт

   185,4

 

   Үч фаза

   шт

   556,3

2.

Электр эсептегичти оңдоо

  

 

 

   Бир фаза      

   шт

   141,9

 

   Үч фаза

   шт

   295,9

3.

Электр эсептегичти баштан аяк оңдоо

  

 

 

   Бир фаза      

   шт

   317,9

 

   Үч фаза

   шт

   634,2

4.

Электр эсептегичти алмаштыруу жана сыртка чыгаруу

  

 

 

   Бир фаза      

   шт

   537,7 

 

   Үч фаза

   шт

   708,2

5.

ПС-35/10/6 кВ үч фаза электр эсептегичти алмаштыруу

   шт

   556,3

6.

ПС-35/10/6 кВ  кутуча түзмөктөрүн калибровка жүргүзүү  жана оңдоо

   шт

    92,7

7.

6/10  кВ  чыналуу трансформаторун (ТН) оңдоо

   шт

    5 563,1

8.

Жылуулук өлчөө релесин жана манометрди калибровка жүргүзүү жана оңдоо

   шт

    741,7

9.

Чек араны аныктоо актысын даярдоо

   шт

    844,8

10.

  МВ -10 кВ  трансформатордун майын алмаштыруу

   шт

    2 833,3

11.

ТТ- 10 кВ  алмаштыруу

   шт

    2 991,3

12.

 10 кВ  ячейканы монтаждоо

   шт

    18 907,4

13.

 6/10 кВ аба, кабельдик чубалгылардын релелик РТ жана РВМ-12 типтеги коргоо шаймандарын жайлаштыруу  

   шт

   

     9 029,8

14.

6/10 кВ аба, кабельдик чубалгылардын релелик РТ жана РВМ-12 типтеги коргоо шаймандарын баштан аяк оңдоо

  шт

    6 109,8

15.

6/10 кВ аба, кабельдик чубалгылардын релелик РТ жана РВМ-12 типтеги коргоо шаймандарын  учардагы оңдоодон өткөрүү

   шт           

    5 208,6

16.

Ток өлчөөчү трансформаторлорду текшерүү 

 

  

 

    Сыртка чыгуучу 10 кВ ток өлчөөчү   

    трансформаторлор

   шт

      440,9

 

       Сыртка чыгуучу 35кВ ток өлчөөчү   

    трансформаторлор  

   шт

    582,0

 

      Күч трансформаторлордун жана май менен иштеген өчүргүчтөрдүн  ток өлчөөчү трансформаторлорлору

   шт

    778,0

17.

0,4 кВ автоматтык өчүргүчтөрдү текшерүү

   шт

    423,3

18.

6/10 кВ аба, кабельдик чубалгылардын релелик РТМ жана РТ-81 типтеги коргоо шаймандарын жайлаштыруу

 

   шт

 

   8 108,8

19.

6/10 кВ аба, кабельдик чубалгылардын релелик РТМ жана РТ-81 типтеги коргоо шаймандарын баштан аяк оңдоо

 

  шт

 

  5 149,8

20.

6/10 кВ аба, кабельдик чубалгылардын релелик РТМ жана РТ-81 типтеги коргоо шаймандарын учардагы оңдоодон өткөрүү

 

   шт

 

  4 522,8

21.

10 кВ ченөөчү ток трансформаторунун изоляциялык сапатын текшерүү

 

 

 

  10 кВ чыңалуудагы

   шт

   740,9

 

  35 кВ чыңалуудагы

   шт

   1 685,9

22.

Ченөөчү  трансформаторду текшерүү

 

  

 

  

 

  10 кВ чыңалуудагы

   шт

    1 481,9

 

  35 кВ чыңалуудагы

   шт

    1 417,5

23.

  май куюлган 35 кВ ажыраткычтардын вводорун текшерүү

 

   шт

 

    1 009,4

24.

1000 кВ га чейинки электр өткөргүчтөрдүн жана аппаратарынын экинчи чынжырчасын текшерүү

 

   шт

 

    1 213,4

25.

Трансформатордун майын текшерүү

   шт

     504,7

 

26.

10 кВ комплектик трансформатордук көмөкчү чордонун текшерүү

 

   шт

 

     2 856,4

27.

10 кВ изоляторлорду текшерүү

   шт

    

 

  10 кВ чыңалуудагы

   шт

      837,6

 

  35 кВ чыңалуудагы

   шт

      987,9

28.

Электр түзүмдүн жердештирүү түзүлүүсүн текшерүү

  

     

 

  10 кВ чыңалуудагы

   шт

      1 825,5

 

  35 кВ чыңалуудагы

   шт

      1 954,4

29.

Вентилдүү разряддагычтарды текшерүү

 

     

 

  10 кВ чыңалуудагы

   шт

      730,2

 

  35 кВ чыңалуудагы

   шт

      859,1

30.

Май куюлган ажыраткычтарды текшерүү

 

 

 

  10 кВ чыңалуудагы

   шт

      902,0

 

  35 кВ чыңалуудагы

   шт

      1 567,8

31.

Кыска учу бириге калуучу (короткозамыкатель), бөлгүчтөрдү  жана ажыраткычтарды текшерүү

 

 

 

  10 кВ чыңалуудагы

   шт

      816,1

 

  35 кВ чыңалуудагы

   шт

      859,1

 

Кыска учу бириге калуучунун ажыратуучусу

  

     

 

  35 кВ чыңалуудагы

шт

880,5

32.

Ички жана сырткы бөлүштүргүчтөрдү текшерүү

 

    шт

 

     1 095,3

33.

Сактагычты (предохранителей) текшерүү

    шт

     601,3

34.

Туруксуз токтуу электр кыймылдаткычтарды текшерүү

    шт

  

 

  0,4 кВ чыңалуудагы

    шт

    1 041,6

 

  6  кВ чыңалуудагы

    шт

    1 149,0

35.

Күч кабелин текшерүү

   

   

 

  0,4 кВ чыңалуудагы

    шт

    1 170,5

 

  6  кВ чыңалуудагы

    шт

    1 213,4

 

  35  кВ чыңалуудагы

    шт

    1 578,5

36.

10  кВ чыңалуудагы 3 фазалуу 2 оролгон (обмоточных) күч трансформаторун текшерүү

  

 

 

   

 

 10 кВ чыңалуудагы

    шт

    3 425,5

 

 ТТ менен камтылган

    шт

    3 597,3

 

35  кВ чыңалуудагы

    шт

    3 597,3

37.

Коргоочу каражаттарды текшерүү

    шт

    193,3

38.

25-250 кВа кубатуулуктагы 6/10 кВ трансформаторлорду оңдоо

 

 

 

Оңдоло турган оромдордун саны

 

 

 

        1 ором

    шт

    29 005,4

 

        2 ором 

    шт

    32 927,7

 

        3 ором

    шт

    36 849,9

 

        4 ором

    шт

    40 772,2

 

        5 ором

    шт

    44 694,4

 

        6 ором

    шт

    48 616,7

39.

400-1600 кВа кубатуулуктагы 6/10 кВ трансформаторлорду оңдоо

 

 

 

Оңдоло турган оромдордун саны

 

 

 

        1 ором

    шт

    33 731,3

 

        2 ором 

    шт

    38 830,2

 

        3 ором

    шт

    43 929,1

 

        4 ором

    шт

    49 028,0

 

        5 ором

    шт

    54 126,9

 

        6 ором

    шт

    59 225,8

40.

0,4 кВ   3 фазалуу щитинин ичиндеги  коммутацияны алмаштыруу

 

    шт

 

    494,56

41.

 0,4 кВ   3 фазалуу щитинин  бир комплегин (3 шт) алмаштыруу

 

    шт

 

     556,31

42.

1 фазалуу щитти текшерүү 

    шт

     139,00

43.

3 фазалуу щитти текшерүү 

    шт

     222,52

44.

3 фазага кайрадан улануучу абоненттердин электрэсептегичин текшерүү  жана каттоо

 

    шт

 

     185,42

45.

1 фазага кайрадан улануучу абоненттердин электрэсептегичин текшерүү  жана каттоо

 

    шт

 

     95,87

46.

0,23 кВ кабелдик кирүү зымдарын бүтүн зымдарга алмаштыруу

  

    шт

    

    185,44

47.

0,4 кВ электрэсептегичин жана анын ток трансформаторун  текшерүү

 

    шт

 

     293,55

48.

Жаны катталган керектөөчүлөргө 1 фазалуу электр эсептегичти орнотуу

 

    шт

 

     339,91

49.

10 кВ май куюлган өчүргүчтөрдүн  майын алмаштыруу

 

    шт

 

     587,19

 

 

 

 

Эскертүү:

Наркта негизги керектөөчү каражаттар жана шаймандардын эске алынган эмес.

Наркта салык төлөмдөрү эске алынган эмес.

Транспорт жана механизм кызматтарынын чыгашалары эске алынган эмес жана ага кеткен каражаттар бөлөк төлөнөт.