Тарифтер

2019-жылдын 1-июлунан тартып Мамагенттиктин 2019-жылдын 26-июлундагы № 149 буйругу менен акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына төмөндөгүдөй тарифтер белгиленген (салыктар эске алынбайт):

 

п/п

 

Керектөөчүлөрдүн тобу

Ченөө бирдиги

 

Тарифтер

1

Калк, анын ичинде:

тыйын/кВтс

 

1.1

Айына 700 кВт.с чейин керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналардагы калктан тышкары)

тыйын/кВтс

77,0

1.2

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналардагы калк айына 1000 кВт.с чейин керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде)

тыйын/кВтс

77,0

1.3

Айына 700 кВт.с жана 1000 кВт.с жогору керектегенде 

тыйын/кВтс

216,0

2

Бюджеттик, айыл-чарба, өнөр-жай жана башка керектөөчүлөр  

тыйын/кВтс

224,0

3

Насостук станциялар

тыйын/кВтч

77,9