Вакансии

Вакансия

«Ошэлектро» ААКун Кара-Суу райондук электр тармактарына талап кылынат: Иш алып баруучу 1 орун, инспектор 1 орун (Отуз-Адыр бөлүмү), электр куроочу-айдоочу 1 орун, электр куроочу 2 орун, инспектор 1 орун...


Вакансия.05.08.2020ж.

"Ошэлектр" ААКун Кызыл-Кыя райондук электр тармактарына айдоочу тракторист керек. 2-жылдан кем эмес эмгек тажрыйбасы, тиешелүү айдоочулук күбөлүгү менен.  Байланыш үчүн телефон 0777793417


ОАО «Ошэлектро» объявляет открытый конкурс на...

            ОАО «Ошэлектро» объявляет открытый конкурс на вакантную должность начальника Службы внутреннего аудита ОАО «Ошэлектро» в количестве 1 (одной) штатной...


ОАО «Ошэлектро» объявляет открытый конкурс на...

ОАО«Ошэлектро» объявляетоткрытый конкурс на вакантную должность технического аудитора в количестве 2штатных единиц в Службу внутреннегоаудита.Для участия в конкурсенеобходимо представить следующие док


ОАО «Ошэлектро» Объявляет открытый конкурс на...

ОАО «Ошэлектро» Объявляет открытый конкурс на вакантную должность технического аудитора Службы внутреннего аудитаДля участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:- резюме с фотографие


Вакансии.

В ОАО "Ошэлектро" требуются:Ноокатский РЭСучасток Кыргыз-Ата: электромонтер по эксплуатации распределительных сетей — 1 единица,участок Маданият: инспектор — 1 единица.Каракулжинский РЭСучасток Ылай-Т


ОАО «ОШЭЛЕКТРО» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНТНЫЕ...

Узгенский РЭС – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей участка Жазы – 1 единицаНоокатский РЭС - электромонтер по эксплуатации распределительных сетей участка Кыргыз-Ата – 1 единицаКара-